Belediye Sitesi
  • 1
  • ORTAKÖYDE KIŞ CEMAL BOYACI PARKI
  • Ortaköy - Çorum / http://corumortakoy.bel.tr
  • Ortaköy - Çorum / http://corumortakoy.bel.tr
  • Ortaköy - Çorum / http://corumortakoy.bel.tr
  • Ortaköy - Çorum / http://corumortakoy.bel.tr
  • Ortaköy - Çorum / http://corumortakoy.bel.tr
Meclis Kararları
1234567
Alınan Kararlar Meclis Karar Dosyası
Nisan 2022 Belediye Başkanlığımız Bütçesinin yetersiz olduğu [İndir]
Nisan 2022 Belediye Başkanlığımız Bütçe [İndir]
nisan 2022 Bu taşınmazların istimlak edilmesinin hem belediye bütçesini zorlayacağı [İndir]
nisan 2022 Bu taşınmazların istimlak edilmesinin [İndir]
nisan 2022 Belediye meclisi çalışma yönetmeliğinin 22. Maddesinde Belediye Başkanının Denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi vereceği belirtilmektedir [İndir]
Nisan 2022 -- 1 yıllığına İsmail YAVUZ, Vehbi ÖZDEMİRCANK, kadir ÇETİN’İN imar komisyon üyesi [İndir]
nisan 2022 ----- 2021 yılı faaliyet raporunun; [İndir]
Nisan 2022 1 yıllığına Encümen üyesi olarak görev yapmalarına [İndir]
Mart 2022 haritada park olarak gösterilen alanın kamu yararına kamulaştırılmasına; [İndir]
mart 2022 Recep AKDEREN’İN [İndir]
Mart 2022 Bekir AKDEREN [İndir]
Mart 2022 yolun kaldırılması [İndir]
Mart 2022 Mesut AKDEREN [İndir]
şubat 2022 imar planı değişikliği yapılabilmesi [İndir]
şubat 2022 Ortaköy Belediyesi Personel Limitet Şirketi [İndir]
şubat 2022 murat küçükisbir [İndir]
Şubat 2022 Salih küçükiisbir [İndir]
Şubat 2022 Belediye başkanlığı bütçesinin yetersiz olması 18 uygulaması yapılamaması nedeni ile Mehmet İÇBUDAK’IN 22.12.2021 tarih ve 1085 kayıt numarası ile [İndir]
Ocak 2022Belediye Başkanı Taner İSBİR’İN Meclis gündemine sunduğu Sanayi bölgesi ve Ticaret alanının belirlenmesi hususunun İmar Komisyonuna sevk edilerek [İndir]
OCAK 2022 Denetim görev yapmak üzere Meclis Üyelerinden; Erdoğan KÖKSAL Faruk ÖNCÜLve Halil İbrahim UZUNER aday [İndir]
OCAK 2022 Mehmet İÇBUDAK tarafından yazılan ve 22.12.2021 tarih ve 1085 kayıt numarası ile meclise havale edilen konu imar yollarının açılması [İndir]
OCAK 2022 Belediye Başkanlığımızda 2022 yılında 11.nci dereceli boş bulunan tekniker kadrosunda 1 adet Sözleşmeli Tekniker çalıştırılmasına [İndir]
2021 ARALIK MTA Genel müdürlüğünden 09.08.2021 Tarih ve E60341443869454 sayılı yazımıza istinaden istemiş olduğumuz 1990 model 2000 metre 14/24682 demirbaş numaralı Longyear marka HD55 model sondaj makinesinin ta [İndir]
2021 ARALIK İlçemiz Suyolu mahallesi Atatürk caddesi üzerinde Var olan 93 ada 432 parsel ile 93 ada 430 parsel arasında kalan 7 mt genişliğinde 86 mt uzunluğundaki sokağa Osman KARA Sokağı İsminin verilmesi [İndir]
2021 ARALIK Amasya Orman Bölge Müdürlüğünden 24.05.2021 Tarih ve E66263568599302 sayılı yazımıza istinaden istemiş olduğumuz Faal durumda 4x4 Pikap araçlardan Uygunluğu [İndir]
2021 KASIM 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu [İndir]
2021 EKİM 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununun Mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğine göre hazırlandığı ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34 ve 62.maddelerine göre Belediye Başkanlı [İndir]
2021 EKİM 2464 Sayılı Belediye Başkanlığımız gelirlerini teşkil edecek fiyat tarifelerinin 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere aynen kabulüne; Belediye gelir ve ücretlerinin 2022 yılı içerisinde fiyat a [İndir]
2021 EKİM Cumhuriyet Mahallesi cumhuriyet meydanında bulunan (1100m²) tören alanınına CUMHURİYET MEYDANI 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ TÖREN ALANI isminin verilmesinin, Cumhuriyet Mahallesi celal Bayar caddesinde bulunan (33 [İndir]
2021 EKİM Bahçelievler mahallesi fevziçakmak caddesi 75 ada 225 parselde bulunan 541 m² arsanın Ortaköy Belediye Başkanlığı Hizmetlerinde Kullanmak Üzere Belediye Başkanlığı adına Kamulaştırılması; Kamula [İndir]
2021 EKİM Belediye meclisine Dilekçe sahibi Ahmet cebecinin katılmaması ve talepleri konusunda herhangi bir görüş birliğine varılamaması, konunun resmi kurum ve ve kuruluşlarca yapılacak yazışmalar sonunda, tekr [İndir]
2021 EYLÜL Cumhuriyet Mahallesi 84 ada 10 parselde yapılmak istenen 5 katlı inşaat için imar komisyon raporunun yetersiz olduğu anlaşılıp konunun Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden görüş alınmasına karar v [İndir]
2021 EYLÜL Ortaköy Belediye Başkanlığına Bedelsiz Devri Bakanlık makamının makamının 20.08.2021 tarih ve 1563472 sayılı onayı ile uygun görülen; Trafikten çekilmiş 06KR749 plakalı, NM0DXXTTFD6U86840 Şasi [İndir]
2021 EYLÜL Bahse konu alan yerinde incelenerek aşağıdaki 7 metregenişiği41 metre uzunluğu olan yol 79 ada 90/91 parsellerden geçmektedir. Söz konusu yol ekli haritada görüleceği gibi hastaneye giden yola bağlanma [İndir]
2021 EYLÜLBahse konu alan yerinde incelenerek aşağıdaki yazılı maddeler amaçlanmıştır. 7 metre genişliği 41 metre uzunluğu olan yol 79 ada 90/91 parsellerden geçmektedir. Söz konusu yol ekli haritada görülece [İndir]
2021 AĞUSTOS Ahmet CEBECİNİN Belediye Meclisine sunduğu02.08.2021 tarih ve654 kayıt sayılı imar konulu dilekçesi dilekçesi [İndir]
2021 AĞUSTOS Cafer AKTEPENİN Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu 26.07.2021 tarih ve 628 kayıt numaralı imar konulu dilekçesinin görüşülmesi [İndir]
Hızlı Menü