Belediye Sitesi
  • Ortaköy - Çorum / http://corumortakoy.bel.tr
  • Ortaköy - Çorum / http://corumortakoy.bel.tr
  • Ortaköy - Çorum / http://corumortakoy.bel.tr
  • Ortaköy - Çorum / http://corumortakoy.bel.tr
  • Ortaköy - Çorum / http://corumortakoy.bel.tr
  • Ortaköy - Çorum / http://corumortakoy.bel.tr
  • Ortaköy - Çorum / http://corumortakoy.bel.tr
  • Ortaköy - Çorum / http://corumortakoy.bel.tr
Meclis Kararları
1234567
Alınan Kararlar Meclis Karar Dosyası
2021 ARALIK MTA Genel müdürlüğünden 09.08.2021 Tarih ve E60341443869454 sayılı yazımıza istinaden istemiş olduğumuz 1990 model 2000 metre 14/24682 demirbaş numaralı Longyear marka HD55 model sondaj makinesinin ta [İndir]
2021 ARALIK İlçemiz Suyolu mahallesi Atatürk caddesi üzerinde Var olan 93 ada 432 parsel ile 93 ada 430 parsel arasında kalan 7 mt genişliğinde 86 mt uzunluğundaki sokağa Osman KARA Sokağı İsminin verilmesi [İndir]
2021 ARALIK Amasya Orman Bölge Müdürlüğünden 24.05.2021 Tarih ve E66263568599302 sayılı yazımıza istinaden istemiş olduğumuz Faal durumda 4x4 Pikap araçlardan Uygunluğu [İndir]
2021 KASIM 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu [İndir]
2021 EKİM 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununun Mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğine göre hazırlandığı ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34 ve 62.maddelerine göre Belediye Başkanlı [İndir]
2021 EKİM 2464 Sayılı Belediye Başkanlığımız gelirlerini teşkil edecek fiyat tarifelerinin 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere aynen kabulüne; Belediye gelir ve ücretlerinin 2022 yılı içerisinde fiyat a [İndir]
2021 EKİM Cumhuriyet Mahallesi cumhuriyet meydanında bulunan (1100m²) tören alanınına CUMHURİYET MEYDANI 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ TÖREN ALANI isminin verilmesinin, Cumhuriyet Mahallesi celal Bayar caddesinde bulunan (33 [İndir]
2021 EKİM Bahçelievler mahallesi fevziçakmak caddesi 75 ada 225 parselde bulunan 541 m² arsanın Ortaköy Belediye Başkanlığı Hizmetlerinde Kullanmak Üzere Belediye Başkanlığı adına Kamulaştırılması; Kamula [İndir]
2021 EKİM Belediye meclisine Dilekçe sahibi Ahmet cebecinin katılmaması ve talepleri konusunda herhangi bir görüş birliğine varılamaması, konunun resmi kurum ve ve kuruluşlarca yapılacak yazışmalar sonunda, tekr [İndir]
2021 EYLÜL Cumhuriyet Mahallesi 84 ada 10 parselde yapılmak istenen 5 katlı inşaat için imar komisyon raporunun yetersiz olduğu anlaşılıp konunun Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden görüş alınmasına karar v [İndir]
2021 EYLÜL Ortaköy Belediye Başkanlığına Bedelsiz Devri Bakanlık makamının makamının 20.08.2021 tarih ve 1563472 sayılı onayı ile uygun görülen; Trafikten çekilmiş 06KR749 plakalı, NM0DXXTTFD6U86840 Şasi [İndir]
2021 EYLÜL Bahse konu alan yerinde incelenerek aşağıdaki 7 metregenişiği41 metre uzunluğu olan yol 79 ada 90/91 parsellerden geçmektedir. Söz konusu yol ekli haritada görüleceği gibi hastaneye giden yola bağlanma [İndir]
2021 EYLÜLBahse konu alan yerinde incelenerek aşağıdaki yazılı maddeler amaçlanmıştır. 7 metre genişliği 41 metre uzunluğu olan yol 79 ada 90/91 parsellerden geçmektedir. Söz konusu yol ekli haritada görülece [İndir]
2021 AĞUSTOS Ahmet CEBECİNİN Belediye Meclisine sunduğu02.08.2021 tarih ve654 kayıt sayılı imar konulu dilekçesi dilekçesi [İndir]
2021 AĞUSTOS Cafer AKTEPENİN Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu 26.07.2021 tarih ve 628 kayıt numaralı imar konulu dilekçesinin görüşülmesi [İndir]
2021 AĞUSTOS Şükrü AKTEPENİN Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu 26.07.2021 tarih ve 627 kayıt numaralı dilekçesinin Görüşülmesi [İndir]
2021 AĞUSTOS Belediyemiz Yazı İşleri Müdürü Muhittin ATAK tarafından 02.08.2021 tarih ve E61500631105.02436 sayılı yazısı [İndir]
2021 AĞUSTOS Çorum Valiliği Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğünün 16.06.2021 tarih ve E56207596755.02.06.1120405 sayılı Sahipsiz Hayvan Barınakları Koruma Birliği konulu yazısı [İndir]
2021 MAYIS Belediye Başkanlığımıza ait 2020 Mali Yılı Gelir Gider Kesin Hesap Cetvelleri Tazim Edilerek encümeninde görüşülerek karara bağlanmış ve belediye meclisine havale edilmiştir [İndir]
2021 NİSAN Denetim komisyonu tarafından hazırlanan 2020 yılı mali denetim raporunun meclise okunması [İndir]
2021 NİSAN Gündemin 2 sırasında bulunan konu Belediye Başkanlığımız Yazı İşleri Müdür Vekili Muhittin ATAK tarafından 5393 Sayılı Belediye kanununun 24 maddesi gereği ihtisas komisyonu her siyasi parti gurub [İndir]
2021 NİSAN Çevre Şehircilik Bakanlığınca Belediye Başkanlığımıza Hibe Edilen 2021 Model Otokar Atlas Kısa Şasi Üzerine Karba İmalatı 6+1 M3 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu Motor No:76875388,Şasi No: [İndir]
2021 NİSAN 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi Başkanlık divanının oluşturulması konusunda meclis toplantıda üyeleri arasından gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki katip üyeyi i [İndir]
2021 NİSAN Çevre Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 01.04.2021 Tarih E34711127000[ 310.108]682070 Sayılı Taşıt Devir Talebinin Bedelsiz devrinin Belediye Meclisinde Görüşülmes [İndir]
2021 NİSAN Belediye Başkanından yetki almak kaydıyla davalarda sulh ile tasfiye, ibra, kabul ve feragat yapabilmeleri amacıyla avukatlarına vekaletname vermek üzere Belediye Başkanı Taner İSBİR’E yetki verilmesi [İndir]
2021 NİSAN 2020 yılı faaliyet raporunun meclise sunulması [İndir]
2021 NİSAN Gündemin 1. sırasında bulunan konu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33 maddesine [İndir]
NİSAN 2021 İlçemiz Suyolu Mahallesi İnönü Caddesi 92 ada 51 parsel üzerinde bulunan otoparkın kaldırılarak 92 ada 149150 nolu parsel üzerine taşınmasının meclis gündeminde görüşülmesi [İndir]
MART 2021 Belediye meclisimizin 08.01.2021 tarih ve 1 sayılı kararı ile almış olduğu Deveyolu mevkii 92 ada 51 parselde gözüken otoparkı [İndir]
2021 şubat olağanüstü 6 ek bütçe konulması [İndir]
2021 şubat Salih KIRCININ dilekçesinin görüşülmesi [İndir]
2021 ocak 2021 YILI SÖZLEŞMELİ TEKNİKER MAAŞININ BELİRLENMESİ [İndir]
2021 ocak Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin [İndir]
2021 ocak Denetim Komisyon kurulması ve üye Seçimi [İndir]
2021 ocak hikmet kocakın İmar değişikliği konulu dilekçesi [İndir]
2020 aralık hikmet kocak imar konulu [İndir]
2020 ARALIK Boş kadro ihdas ve değişikliği [İndir]
Hızlı Menü